3.02 – 10.03.2018
CZARNE SŁOŃCE / GRZEGORZ WALICZEK

W przestrzeni pomiędzy skrajnościami powstaje coś, co Nicolas Bourriaud nazywa „exformą”. Jest to bardzo specyficzna kategoria obiektów, które zaczynają istnieć dopiero wtedy, gdy przeciwieństwa rozsuną się na tyle daleko, że między nimi mogą zmieścić się całkowicie nowe znaczenia, nie przynależące do żadnej ze stron. „Exforma oznacza punkt łączności, wtyczkę lub gniazdko w procesie włączania i wyłączania, znak który przeskakuje między centrum a peryferium, między oporem a władzą”, pisze Bourriaud. „Czarne słońce” to wystawa powstała na drodze poszukiwań form, które im bardziej stają się malarstwem, tym wyraźniej się od niego oddalają. Grzegorzowi Waliczkowi udało się wytworzyć język estetyczny podkreślający liminalność, która stoi u podstawy zrealizowanych prac (zarówno na poziomie technicznym jak i ich znaczenia). Oksymoron w tytule wystawy naprowadza na jej paradoksalny charakter, bo z jednej strony czarne słońce jest czymś co nie może istnieć, ale z drugiej intuicja podpowiada nam, że w sumie powinno.

Grzegorz Waliczek – ur. w 1965 w Katowicach. Ukończył Akademię Sztuk Pięknych w Krakowie oraz Kunstakademie Düsseldorf w klasie A. R. Penck’a. Mieszka i pracuje w Warszawie.

Wybrane wystawy solowe:

1995 FFK Neuss
1996 Edurne Gallery / Madrid
1997 Desplanque Gallery / Düsseldorf
1999 Galeria Starmach / Kraków
2015 Galeria Piktogram / Warszawa