21.01 – 4.03.2017
Idolatria / Tomasz Kulka

Bałwochwalstwo, tytułowa Idolatria – grzech kultu przedmiotów, jest tym, co w sztuce najcenniejsze. Wystawa najnowszych prac Tomasza Kulki dotyka z jednej strony tego, w jaki sposób sztuka stała się religią ateistów, a z drugiej tego, jak głęboko tradycja sztuki religijnej jest osadzona w naszym sposobie patrzenia na rzeczy. Wykonane tradycyjnymi technikami obrazy pełne są elementów poniekąd bliskich i znajomych, ale jednocześnie niemożliwych do jednoznacznego rozpoznania i nazwania.

Fantastyczne sceny kaźni, nie odnoszą się do żadnych, nawet apokryficznych tekstów. Próżno szukać w nich konkretnych symboli religijnych, czy też cytatów ze świętych obrazów. Pozłacane brzegi prac nie świadczą o sakralnej treści, a ich przedziwne kształty nie wynikają z chęci dopasowania do wolnego miejsca w kaplicy. Ostatecznie można powiedzieć, że obrazy te są tak pełne niepełnych gestów, że same zaczynają wytwarzać aurę świętości. Tomasz Kulka za ich pomocą wykreował świat nieistniejącego kultu, bez źródła, ale z doskonale widocznym końcem. Wyposażył go w mnogość dewocjonaliów po to, aby pokazać brak, jaki kryje się za dziełem sztuki.

Prace towrzące Idolatrię zdają się na nas patrzeć. Z wyrzutem oczekują od nas działań, których nie jesteśmy w stanie podjąć, zapraszają do udziału w obrzędzie, którego nigdy nie poznamy, aby zmyć z nas winę za grzech, którego nigdy nie popełniliśmy.