23.09 – 29.10.2016
Trucizna / Adam Jastrzębski

Naturalne i sztuczne, żywe i martwe, uporządkowane i przypadkowe. To tylko niektóre z przeciwstawnych cech charakteryzujących prace Adama Jastrzębskiego zebrane na wystawie Trucizna. Wszystkie reprezentują kluczowe dla naszego rozumienia świata rozróżnienie między tym, co ludzkie i znajdujące się w naszym władaniu a tym, co nieludzkie – kierowane przez żywioły.

Rozwój cywilizacyjny, naukowy oraz artystyczny doszedł do takiego miejsca, w którym ten podział staje się coraz bardziej trudny do określenia. Tworzymy urządzenia, struktury i systemy, które wymykają się naszej kontroli, ingerujemy w środowisko naturalne formując nowe ekosystemy, jednocześnie będąc całkowicie świadomi, że ani nie jesteśmy w stanie tego w pełni nadzorować, ani nie możemy się powstrzymać od kontynuacji. Trucizna opowiada o tym, jak nawet małe rzeczy w laboratoryjnych warunkach nie podlegają naszej pełnej kontroli, o tym, jak naturalne procesy kształtują totalnie sztuczną rzeczywistość oraz o tym, jak bardzo nasze rozumienie świata wystawiane jest dzisiaj na próbę. Ostatecznie, tak jak mówi to słoweński filozof Slavoj Žižek – natura nie istnieje.