25.06 – 30.07.2016
Traps / Pułapki / Małgorzata Turewicz Lafranchi

Wata stalowa, kauczukowa rurka, siatka miedziana, kabel, drut aluminiowy, powszechnie stosowane w telefonii, hydraulice i blacharce są dla Małgorzaty Turewicz Lafranchi podstwowym tworzywem rzeźbiarskim.  Z tych użytecznych materiałów artystka tworzy całkowicie niepraktyczne przedmioty, choć ich nazwy sugerować mogą konkretne zastosowanie jak: odznaczenia haftowane kablem telefonicznym, siatkowe pułapki i kamienie.

Twórczość Małgorzaty Turewicz Lafranchi jest pewnym fenomenem. Urodzona i wykształcona w Polsce, a budująca prawie całą swoją artystyczną karierę w Szwajcarii i ukształtowana przez tamtejsze punkty odniesienia w zaskakujący sposób łączy w swojej pracy oba pola doświadczeń, oba spojrzenia na sztukę. Z Polski wywiozła mocne tradycje awangardy, wzbogacając je o swoje głębokie zainteresowanie matematyką i szwajcarską mentalnością, tworzy sztukę nad wyraz oryginalną, niezwykle precyzyjną.

Celem wystawy jest ukazanie najbardziej wartościowych działań artystki, a szczególnie dokonań ostatnich lat. Będzie to pierwsza, po jej długiej nieobecności, wystawa w Warszawie. Pokazany zostanie najnowszy cykl “Pułapek” obiektów/rzeźb z przemysłowej siatki – niezwykle przejmujący, poprzez swoją prostotę wywołujący jednoznaczne konotacje. Cykl uzupełnią inne obiekty również wykonane z prostych, przemysłowych materiałów.