5.12.2015  – 30.01.2016
Kary cielesne / Jakub Ciężki

Na wystawie Kary cielesne prezentujemy najnowszy cykl prac Jakuba Ciężkiego, będący konfrontacją z tematem szkoły, wpisanej w nią opresji, a w tym kontekście wnikliwą analizą relacji między obrazem, ciałem i podmiotem. W swoich hiperrealistycznych obrazach, stanowiących jednocześnie abstrakcyjne kompozycje, Ciężki zawarł istotę współczesnej edukacji – zinstytucjonalizowanego systemu wiedzy-władzy.

Kary cielesne, widok wystawy
Kary cielesne, widok wystawy

W tym, co może się jawić jako nostalgiczne przedstawienie rozpoznawalnych dla każdego szkolnych podłóg, drzwi, okien i dachów można odnaleźć opowieść nie tyle o tym, jakimi metodami szkoła wychowuje, lecz przede wszystkim, jak fizycznie można to wychowanie odczuć. Obrazy te są jak wpatrywanie się dziecka w punkt, kiedy próbuje ponownie ustanowić swoją autonomię wobec otoczenia. Jednocześnie są one wyjątkowym eksperymentem malarskim dążącym do ucieleśnienia tego wrażenia, do ustanowienia fizycznej relacji widza z obrazem.