2.02 – 29.03.2013
Oj, dobrze już / Gruppa

Ryszard Grzyb, Paweł Kowalewski, Jarosław Modzelewski, Włodzimierz Pawlak, Marek Sobczyk, Ryszard Woźniak

Łączył ich sprzeciw wobec systemu, antykomunizm i wola uprawiania sztuki, radykalizm i anarchia. Antagonizowały charaktery, indywidualizm i postawy artystyczne. Wiedzieli jednak, że mogą działać tylko w Gruppie, z Gruppą i dla Gruppy. Pojedynczo nie widzieli szans i perspektyw. 30 lat temu zorganizowali pierwszą wspólną wystawę. Dzisiaj nie mówi się o nich inaczej, jak “legendarna Gruppa”. Poczucie wspólnoty przypieczętowane zostało wydawaniem pisma "Oj, dobrze już" oraz wspólnymi “zamknięciami” w warszawskiej galerii Dziekanka, gdzie odcięci od rzeczywistości spędzali razem w malarskim transie po kilka dni i nocy. Każdy z nich był i jest indywidualistą, ale wielokrotnie tworzyli obrazy parami lub grupowo; niektóre prace dedykowali sobie nawzajem. Mimo, że wielokrotnie dochodziło między nimi do scysji i gwałtownych spięć właśnie owe wspólne dzieła stanowią o fenomenie Gruppy. Na wystawę wybraliśmy kilkanaście prac, które pokazują owe nitki wzajemnych połączeń, przyjaźni i postaw. Wiele z nich nie było nigdy pokazywanych. Nigdy też nie zaistniały razem na jednej ekspozycji.