6.03 – 1.06.2013
Kto ty jesteś? / Jarema Drogowski

Wystawa najnowszych prac Jaremy Drogowskiego pt. Kto ty jesteś porusza elektryzujący media problem polskiej tożsamości narodowej i tego, jak poważnych trudności dostarcza próba definicji tego pojęcia. Silnie spolaryzowany konflikt między nacjonalizmem a internacjonalizmem nie pozostawił wiele miejsca dla tych, którzy nie identyfikują się z postawami skrajnymi. Drogowski włącza się do dyskusji, kontestując jej ekstremistyczny charakter i zachęcając do podjęcia rozmowy na zupełnie innym poziomie.

Punktem wyjścia dla artysty jest polskie godło, które jednak nie pojawia się w galerii w swojej kanonicznej i powszechnie znanej formie. Kilkanaście prac powstałych na bazie precyzyjnych modyfikacji i kolażu elementów znaku państwowego prezentuje bogactwo wielości poglądów - na kształt wielości wizji tożsamości narodowej. Jednocześnie ujawnia fakt, że Polska stała się krajem bez idei, bez wyraźnej koncepcji, którą godło mogłoby odzwierciedlać. Ani nasze prawodawstwo, ani my swoją postawą nie reprezentujemy tego, jakim krajem Polska jest, czy też jaka powinna być. Nasz dyskurs polityczny zdominowany jest walką o charakterze ideologicznym, lecz nie ideowym. Tożsamość narodowa nie łączy, a dzieli, rozbijając się o kwestie stosunku do spraw przyziemnych. Skutkuje to wyparciem pytania, o to, kim jesteśmy i jakie państwo wspólnie tworzymy. Kwestia tożsamości narodowej zostaje zepchnięta w obszar prywatny i przestaje być przedmiotem zdrowego dialogu społecznego.

Prace Jaremy Drogowskiego zebrane na wystawie Kto ty jesteś wyobrażają problem, który można wyrazić w zdaniu: „ilu Polaków tyle Rzeczpospolitych”. Patrząc na kolejne permutacje naszego godła (niektóre z nich reprezentują wyraźne koncepcje polityczne a inne stawiają pytania o estetyczną warstwę naszej tożsamości), możemy uświadomić sobie, że problem nie tkwi w naszym osobistym stosunku do spraw dyskutowanych w mediach, lecz gdzieś głębiej, że musimy stworzyć nowy język mówienia o Polsce, Polakach i naszej tożsamości.

Prezentowane prace są wyrazem ekspresji artysty i nie mają na celu naruszenia prawa.