05.10 – 31.10.2013
Foto-obiekt /

Foto-obiekt jest pojęciem szerokim i wieloaspektowym. Jako alternatywna forma fotografii, dzięki poszerzeniu płaskiej iluzji przestrzennej o przestrzeń realną, wykracza poza tradycyjną koncepcję medium fotograficznego. Cechuje go unikatowość oraz różnorodność. Najbliższy dziedzinie rzeźby obiekt fotograficzny może wywodzić się również z tradycji innych dziedzin sztuki: malarstwa, scenografii, filmu i samej fotografii. Stąd też wynika jego intermedialność i wieloaspektowość.

Poszerzanie klasycznych granic fotografii i przede wszystkim ich przekraczanie stało się niezwykle inspirujące dla wielu polskich artystów począwszy od lat sześćdziesiątych XX wieku. Szczególnie kolejna dekada przyniosła bogactwo eksperymentów foto-przestrzennych. Słynna wystawa z 1971 roku „Fotografowie Poszukujący“ pokazywała to zjawisko w pracach m.in. Józefa Robakowskiego, Wojciecha Bruszewskiego czy Natalii LL. Kolejna odsłona tego typu projektów miała miejsce w 1988 roku na wystawie „Polska fotografia intermedialna lat ’80”, na której prezentowanych było wiele obiektów odzwierciedlających różnorodne warianty postępowania z fotografią, autorstwa m.in. Krzysztofa Cichosza, Zygmunta Rytki czy Grzegorza Przyborka. Wyżej wymienione nazwiska znajdziemy również na obecnej wystawie „Foto-obiekt“. Jednak nie ograniczamy się jedynie do pewnego wycinka historycznego z dziejów obiektu fotograficznego. Idea przyświecająca wystawie „Foto-obiekt“ zakłada pokazanie szerszego spektrum tego zagadnienia. Jest to wciąż inspirująca ciekawa forma, po którą sięgają współcześni artyści. Zobaczymy zatem zarówno prace pochodzące z lat ‘60 XX wieku, kiedy to polski foto-obiekt się rodził, jak i projekty z ostatnich kilku dekad aż po najświeższe współczesne realizacje, których ta wystawa będzie odsłoną premierową.

Artyści:
Janusz Bałdyga, Kuba Bąkowski, Jacek Bąkowski, Janusz Bąkowski, Krzysztof Bednarski, Sławomir Belina, Bożena Biskupska, Wojciech Bruszewski, Marek Cecula, Krzysztof Cichosz, Tomasz Ciecierski, Lucjan Demidowski, Leszek Golec, Jerzy Grzegorski, Łódź Kaliska, Jerzy Kalina, Magdalena Krajewska, Edward Krasiński, Jacek Kryszkowski, Henryk Kuś, Natalia LL, Katarzyna Majak, Jacek Malicki, Tomasz Matuszak, Krzysztof Morcinek, Marek Piasecki, Waldemar Pranckiewicz, Grzegorz Przyborek, Jagoda Przybylak, Józef Robakowski, Andrzej Różycki, Robert Rumas, Zofii Rydet, Zygmunt Rytka, Zdzisław Słomski, Andrzej Świetlik, Jerzy Truszkowski, Jan St. Wojciechowski, Krzysztof Wojciechowski, Wojciech Zasadni, Joanna Zemanek.

Partnerzy wystawy: Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku, MCSW Elektrownia Wystawa w ramach Festiwalu Warsaw Photo Days