27 – 29.09.2013
Calisian Boat / Łódź Kaliska

Po raz pierwszy w Polsce zaprezentowana zostanie historyczna praca pt. Botticelka. Tej powstałej ćwierć wieku temu wariacji na temat obrazu Narodziny Wenus towarzyszyć będzie dokumentacja fotograficzna procesu jej tworzenia. Dzieło które zrealizowano w Budapeszcie nie jest jednak jedyną pracą Łodzi Kaliskiej, na której pojawiają się napisy w językach obcych. Na wystawie znajdą się ponadto bannery z różnymi - często zabawnymi i prowokatorskimi - hasłami Łodzi Kaliskiej, również będące znakiem czasu. Całość - wraz z przewrotnym tytułem wystawy - jest próbą przybliżenia publiczności specyficznego charakteru międzynarodowej działalności grupy.