GENESIS Z DUCHA

ADAM JASTRZĘBSKI

Seria prac powstała w 2019 r., inspirowana poematem Juliusza Słowackiego Genezis z Ducha.

Zdaniem Adama Jastrzębskiego, Genezis z Ducha Słowackiego to jeden z najdziwniejszych utworów polskiego romantyzmu: „Autor stworzył swój poemat jako funkcjonalny model rodzącego się i rozwijającego wszechświata. Słowo poety nie tylko przywołuje obrazy, ale ustala reguły dla opowieści, tworzy mechanikę nowego uniwersum. Słowacki przedstawia pracę Ducha, mistyczną moc stwarzania, za pomocą figur zaczerpniętych z materialistycznego przyrodoznawstwa. Na ponad sto lat przed odkryciem «słów» zakodowanych w ciele każdej żywej istoty, poeta przypisuje językowi rolę motoru biogenezy”.
Sztuczny język Jastrzębskiego – Vinylogos jest informacyjnym szkieletem budowanych przez artystę materialnych „ciał”. Tłumaczenie romantycznego poematu na Vinylogos jest procesem karkołomnym. Całe bogactwo języka, jakim posługuje się Słowacki, zostaje wtłoczone w surową matematyczną aparaturę Vinylogosu. Utrata informacji jest ogromna, ale końcowym produktem są nowe formy – Vinylowce, niebędące ilustracją tekstu, ale, jak twierdzi autor, autentycznym wcieleniem Ducha.

„Tajemnica wcielenia słowa w ciało pozostaje najważniejszą zagadką nauk przyrodniczych, a wszystkie inne problemy naukowe dają się interpretować jako jej zagadnienia cząstkowe. Genetyka, cybernetyka, czy fizyka kwantowa to dziedziny, które w XX w. na nowo odkryły dla siebie zagadkę wcielenia. W tym samym obszarze funkcjonuje projekt artystyczny Vinylogos, który towarzyszy mi już od ponad dekady. Sztuczny język zarządzający zbiorami elementów służy do tworzenia planów budowy quasimalarskich obiektów – Vinylowców. Jest on bytem podatnym na zawirusowanie, lub mutacje, pozwalającym opowiadać o fenomenie życia za pomocą pojęć zaczerpniętych z teorii informacji. Jest też zdolny do translacji i chociaż sam w sobie stanowi dosyć surową aparaturę matematyczną, to w konfrontacji z formotwórczym tekstem Słowackiego okazuje się zaskakująco wydajny.” – Adam Jastrzębski

Anioł złoty uchwycił jedną garść globów, folia vinylowa na pleksi, 47 x 75 cm, 2019
Anioł złoty uchwycił jedną garść globów, folia vinylowa na pleksi, 47 x 75 cm, 2019
Rozbłysk sił magnetyczno-attrakcyjnych, folia vinylowa na pleksi , 42 x 85 cm, 2019
Rozbłysk sił magnetyczno-attrakcyjnych, folia vinylowa na pleksi , 42 x 85 cm, 2019
Stworzenie człowieka, folia vinylowa na pleksi, 31 x 48 cm, 2019
Stworzenie człowieka, folia vinylowa na pleksi, 31 x 48 cm, 2019
Arka, folia vinylowa na pleksi, 16,5 x 23 cm, 2019
Arka, folia vinylowa na pleksi, 16,5 x 23 cm, 2019
Pierwsza barwa, folia vinylowa na pleksi, Ø 23 cm, 2019
Pierwsza barwa, folia vinylowa na pleksi, Ø 23 cm, 2019
Tajemnice starego oceanu, folia vinylowa na spienionym PCV, 126 x 86 cm, 2019
Tajemnice starego oceanu, folia vinylowa na spienionym PCV, 126 x 86 cm, 2019
Pierwsze prawo zależności, folia vinylowa na pleksi, 15,5 x 19 ,2019
Pierwsze prawo zależności, folia vinylowa na pleksi, 15,5 x 19 ,2019