19.09 – 31.10-2009
OD DO / Stanisław Dróżdż

Planowana na długo przed śmiercią realizacja monumentalnej pracy OD DO miała być kolejnym znaczącym dziełem w dorobku Stanisława Dróżdża po historycznym udziale w jubileuszowym 50. Biennale w Wenecji w 2003 roku. OD DO składa się z 82 plansz o wymiarach 30×30 cm wypełnionych wszelkimi możliwymi układami dwóch słów i liter. Praca ta była już zrealizowana w 1994 roku we wrocławskim BWA. Już wówczas, w trakcie trwania wystawy, artysta dostrzegł niezwykły potencjał muzyczny – seria plansz wydała mu się zapisem nutowym, który wymagał przekształcenia go w dźwięk. Stanisław Dróżdż wielokrotnie nawiązywał do tej koncepcji i mimo, że miał wiele nowych projektów i świeżych pomysłów usilnie nalegał na ponowną realizację OD DO wzbogaconą o jej muzyczną wersję. Dzisiaj wydaje się, że było to w jakiś sposób profetyczne. OD DO poza wszystkimi swoimi konotacjami jest też swoistym zapisem życia, zamyka je w nawias.

Poszukiwanie odpowiedniego kompozytora trwały długo. Efektem było kilka nieudanych eksperymentów. Dopiero pod koniec 2008 roku udało się znaleźć właściwą osobę, która potrafiła przenieść dzieło poezji konkretnej w przestrzeń muzyki. Kompozycji na podstawie tego swoistego libretta podjął się Tadeusz Sudnik – wybitny realizator dźwięku i kompozytor muzyki eksperymentalnej. Praca trwała wiele miesięcy, by wreszcie OD DO stało się rodzajem współczesnej opery na dwa głosy.

Stanisław Dróżdż niestety nie dożył końca realizacji, ale jestem przekonany, że miałby ogromną satysfakcję. Tym wydarzeniem, ostatnim autorskim projektem artysty pragniemy uczcić jego pamięć i uhonorować wspaniały dorobek twórczy.