16.04 – 13.06.2009
Malarz napisał /

Nie ma nic odkrywczego w tym, że malarze piszą. Powstają teksty teoretyczne, manifesty, dzienniki. Ciekawe jest jednak to, że piszą również na obrazach, obok, lub zamiast. Coraz częściej. Oto mamy epokę „obrazkową”, panuje wtórny analfabetyzm, wokół same zdjęcia, filmy, telewizja. Idealny biotop dla malarza. Tymczasem tradycyjne malarskie, obrazowe opisywanie świata nie wystarcza. Grono artystów przekazujących tekstowe komunikaty powiększa się. Nasza wystawa nie ma ambicji stać się leksykonem malarzy „piszących”. Jest zaledwie drobnym appendixem do takiego, zapewne monumentalnego dzieła, jeżeli kiedykolwiek by powstało. Na wystawie znalazło się dziesięciu artystów. Dlaczego piszą? Każdy z nich ma inny powód, inny sposób wyrażania, odmienną formę.

Tomasz Ciecierski. Artysta wręcz bawi się i delektuje słowami układając je w rodzaj alfabetu lub nazywając nimi narysowane przedmioty. Od ponad trzydziestu lat. Powraca do zaczętych kiedyś rysunków. Uzupełnia je. Komponuje nowe.

Malarska praca dyplomowa Agaty Groszek składała się z kilku dużych kolorowych płócien, ale pokrytych mantrą słów/haseł: MIŁOŚĆ, POKÓJ, NADZIEJA…

Ryszard Grzyb od dawna kolekcjonuje zasłyszane lub wymyślone frazy, które zamknął w zbiór pt.: Zdania napowietrzne. Umieszczał je na billboardach, w ogłoszeniach prasowych, a teraz pokazuje jako tabliczki informacyjne.

Kamil Kuskowski wielokrotnie już „werbalizował” malarstwo. W swojej Uczcie Malarstwa oprawił w złote ramy grzbiety albumów poświęconych dawnym mistrzom. Na wystawie pokazuje grzbiety książek o sztuce powiększone do monstrualnych rozmiarów.

Janusz Łukowicz w jednej ze swoich żartobliwych prac zapisał sekwencję SMS-ów z korespondencji z wróżką i przedstawił je w formie wydruków.

Anka Mierzejewska używa płócien do refleksji o sobie, malarstwie i rynku sztuki. Czasem poważnych, czasem lekkich i zabawnych. Na jednym obrazie komunikuje: „obrazek z Ameryki może być nawet dziki” , na innym: ”ja się nie znam na sztuce”.

Aleksander Ryszka po namalowaniu jednego z obrazów dodał cytat z piosenki z amerykańskiego filmu; po jakimś czasie przetworzył płótno tak, że napis stał się mało czytelny.

Jadwiga Sawicka od dawna tworzy lapidarne hasłowe wypowiedzi pisane na obrazach własnym liternictwem zawsze na różowo cielistym tle. Na wystawę przygotowała specjalny projekt zatytułowany Materia malarska.

Paweł Susid. Programowo używa swoich tekstów, jako tematów obrazów. To one często narzucają formę i rozmiar płócien zapełnionych słowami malowanymi oryginalnym szablonem.

Andrzej Zwierzchowski. Dla niego malowane teksty są rzadkością. Dlatego płótno powstałe na podstawie szkolnego szkicu jest wyjątkiem. Na szarym obrazie malarz zostawił nazwy kolorów, jakich miał użyć.

Artyści: Tomasz Ciecierski, Agata Groszek, Ryszard Grzyb, Kamil Kuskowski, Janusz Łukowicz, Anka Mierzejewska, Aleksander Ryszka, Jadwiga Sawicka, Paweł Susid, Andrzej Zwierzchowski