MAGMATISM PIC-NIC / 9-10 MAJA / WENECJA

Na tyłach Chiesa dei Santi Cosma e Damiano (byłego kościoła zajętego tymczasowo przez Pawilon 02, który znajduje się w GAD – Giudecca Art District) zespół projektu Magmatism ożywi przestrzeń pustego dziedzińca, wpuszczając w nią takie działania jak projekcje wideo, prezentacje performansów oraz zwykłe spotkania z ludźmi. Będzie to wyjątkowa okazja do włączenia się w ruch Magmatism – zapoczątkowany i rozwijany w tym roku projekt, który skupia się na nieznanych i niewytłumaczalnych przepływach kultury pod metaforą procesu określającego ruch magmy w płaszczu Ziemi. Magmatism to żywe, dynamiczne i eksplodujące doświadczenie, którego jeszcze nie doznaliście!

Dzięki działaniom w Pawilonie 02 chcemy wprowadzić nową kuratorską perspektywę na to jak sztuka funkcjonuje w dzisiejszych czasach. Staramy się wydobywać konteksty, które w odniesieniu do globalnego, białego, zachodniego i heteronormatywnego świata sztuki, występują na pograniczu, lub zupełnie poza obszarem dyskursu.

Do współpracy przy Magmatism Pic-Nic wybraliśmy artystów, których prace i postawa twórcza reprezentują pewien rodzaj niezgodności, ich poczucie przynależności jest w pewnym sensie zakrzywione, normalne, ale liminalne.

Wieczorem 9 maja na dziedzińcu Pawilonu 02 odbędzie się Sunset Video – zapętlona prezentacja różnych prac wideo, które odnoszą się do problemu jednostkowego poczucia braku przynależności. Projekcje Sunset Video uzupełnione będą o różne formy aktywności rekreacyjnych, zwiedzanie Pawilonu 02 oraz sesję networkingową.

Rano 10 maja, w tym samym miejscu odbędzie się Performative Breakfast. Dzięki działaniom performatywnym, wykładom, manifestom i wspólnej dyskusji zaproszeni goście po raz kolejny ożywią zastaną przestrzeń dziedzińca.

PROGRAM:

9 MAJA / SUNSET VIDEO

17:00
rozpoczęcie Pic-Nicu drinkiem

18:00 – 22:00
Wieczorna projekcja prac wideo następujących artystów:
– Ewa Doroszenko
– Paweł Kowalewski
– Gabriel Mestre Arrioja / Jacek Sosnowski
– Lisl Ponger
– Peter Johansson
– Julien Bouillon
– Ibrahim Quraishi
– Pepe Mogt
– Matti Aikio

10 MAJA / PERFORMATIVE BREAKFAST

10:00 – 14:00
Poranna sesja networkingowa ze specjalnymi prezentacjami artystów:
– Melissa Lockwood
– Norbert Delman
– Antonio Gritón / Adriana Camacho    

Kuratorzy projektu: Gabriel Mestre Arrioja i Jacek Sosnowski

We współpracy z:
Mediations Biennale
GAD – Giudecca Art District

Adres:
Chiesa dei Santi Cosma e Damiano
Giudecca 624-625, Calle Cosmo
30133 Wenecja / Włochy

Kontakt:
start@magamtism.earth
info@prpgnd.net
+48 22 670 12 02