À la Flamande

Galeria Propaganda we współpracy z Fundacją Artystyczna Podróż Hestii zorganizowała cykl trzech wystaw pod wspólnym szyldem À la Flamande. Pierwsza z nich była poświęcona martwej naturze, kolejna portretom, a ostatnia pejzażom. Chcieliśmy pokazać, jak współcześni artyści potrafią przekształcić te klasyczne, czy wręcz epigońskie motywy w oryginalne dzieła zrywające ze stereotypem lub transformujące go na nowo. Prezentowani na wystawach twórcy wykorzystują nowoczesne techniki i środki wyrazu, ale przede wszystkim, wprowadzają dzisiejszy sposób myślenia.