/ GALERIE STEINEK

Tomasz Kulka, Ćwiczenie 1, 2013
Tomasz Kulka, Ćwiczenie 1, 2013
Tomasz Kulka, Ćwiczenie 16, 2013
Tomasz Kulka, Ćwiczenie 16, 2013

 

ĆWICZENIA

Ceramiczne rzeźby przedstawiają człowieka przygniecionego przez własne łóżko. Miejsce kojarzone z poczuciem bezpieczeństwa i fizycznego komfortu, przekształciło się w ruiny, z których nie można się wydostać. Stało się tak w wyniku eksperymentu Tomasza Kulki. Artysta przed wypaleniem glinianych rzeźb umieścił je w ziemi – miniaturowe scenki są efektem tego procesu deformacji.

 

Tomasz Kulka, Lazaret 2, 2016
Tomasz Kulka, Lazaret 2, 2016

 

IDOLATRIA

Bałwochwalstwo, tytułowa Idolatria – grzech kultu przedmiotów, jest tym, co w sztuce najcenniejsze.
Prace Tomasza Kulki dotykają z jednej strony tego, w jaki sposób sztuka stała się religią ateistów, a z drugiej tego, jak głęboko tradycja sztuki religijnej jest osadzona w naszym sposobie patrzenia na rzeczy. Wykonane tradycyjnymi technikami obrazy pełne są elementów poniekąd bliskich i znajomych, ale jednocześnie niemożliwych do jednoznacznego rozpoznania i nazwania.

Tomasz Kulka, Golem, 2016
Tomasz Kulka, Golem, 2016

 

Galerie Steinek
Pramergasse 6
Wiedeń
www.galerie.steinek.at