ADAM JASTRZĘBSKI / GENESIS Z DUCHA

22/02 – 24/03/2019


Wystawa prac Adama JastrzębskiegoGalerii Bielskiej BWA.

Wernisaż: 22 lutego 2019, godz. 18.00
Kurator wystawy: Jacek Sosnowski

Wystawa prezentuje niezwykłe obiekty, które można zaliczyć zarówno do malarstwa, jak i rzeźby, a ich warstwa wizualna, atrakcyjna i kolorowa, jest tylko zewnętrzną powłoką matematycznych wyliczeń, kodu zastosowanego przez artystę programującego dzieło i realizującego je materialnie. Prace z serii Vinylowce powstają od kilkunastu lat, a najnowszy projekt artysty, który w Bielsku-Białej zostanie zaprezentowany po raz pierwszy, to Genezis z Ducha, oparty na poemacie Juliusza Słowackiego.

Zdaniem artysty, Genezis z Ducha Słowackiego to jeden z najdziwniejszych utworów polskiego romantyzmu: „Autor stworzył swój poemat jako funkcjonalny model rodzącego się i rozwijającego wszechświata. Słowo poety nie tylko przywołuje obrazy, ale ustala reguły dla opowieści, tworzy mechanikę nowego uniwersum. Słowacki przedstawia pracę Ducha, mistyczną moc stwarzania, za pomocą figur zaczerpniętych z materialistycznego przyrodoznawstwa. Na ponad sto lat przed odkryciem «słów» zakodowanych w ciele każdej żywej istoty, poeta przypisuje językowi rolę motoru biogenezy”.
Sztuczny język – Vinylogos jest informacyjnym szkieletem budowanych przez artystę materialnych „ciał”. Tłumaczenie poematu na Vinylogos jest procesem karkołomnym. Całe bogactwo języka, jakim posługuje się Słowacki, zostaje wtłoczone w surową matematyczną aparaturę Vinylogosu. Utrata informacji jest ogromna, ale końcowym produktem są nowe formy – Vinylowce, niebędące ilustracją tekstu, ale, jak twierdzi autor, autentycznym wcieleniem Ducha.

„Tajemnica wcielenia słowa w ciało pozostaje najważniejszą zagadką nauk przyrodniczych, a wszystkie inne problemy naukowe dają się interpretować jako jej zagadnienia cząstkowe. Genetyka, cybernetyka, czy fizyka kwantowa to dziedziny, które w XX w. na nowo odkryły dla siebie zagadkę wcielenia. W tym samym obszarze funkcjonuje projekt artystyczny Vinylogos, który towarzyszy mi już od ponad dekady. Sztuczny język zarządzający zbiorami elementów służy do tworzenia planów budowy quasimalarskich obiektów – Vinylowców. Jest on bytem podatnym na zawirusowanie, lub mutacje, pozwalającym opowiadać o fenomenie życia za pomocą pojęć zaczerpniętych z teorii informacji. Jest też zdolny do translacji i chociaż sam w sobie stanowi dosyć surową aparaturę matematyczną, to w konfrontacji z formotwórczym tekstem Słowackiego okazuje się zaskakująco wydajny.” – Adam Jastrzębski